Yatırımcılar Merak İçerisinde Bekliyordu; Ereğli Demir Çelik 2023 Yılında Temettü Vermeyecek!

Ereğli Demir Çelik bu sene yatırım döneminde olması nedeniyle sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla temettü dağıtmama kararı aldı.

2022 yılı dağıtılmayan net kârların olağanüstü yedek olarak ayrılması,31 Mart’da yapılacak GK’da, Genel Kurul’un onayına sunulacak.

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. tarafından Kamuyu aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde kâr payı dağıtım kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Ereğli Demir Çelik 2023 Yılında Temettü Vermeyecek!

Açıklamada şirketin yatırım döneminde olması nedeniyle sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla nakit kar payı dağıtılmamasına karar verildiği belirtildi.

Şirket 2022 senesinde 18.005.034.000 TL kâr açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl brüt 4,45 TL temettü dağıttı

Erdemir 2021 senesini 15.527.082.000 TL net kâr ile geride bırakmış ve yatırımcılarına pay başına brüt 4,45 TL, net 4 TL temettü dağıtmıştı. 2021 senesi kârından ödenen temettü verimi %12,27 seviyelerinde gerçekleşmişti.

KAP açıklaması

“Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 24.264.661.561 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 18.005.034.248 TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla;

– Şirketimizin yatırım döneminde olması nedeniyle sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla nakit kar payı dağıtılmaması,

– TTK’nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, ödenmiş sermayenin %20’si sınırına ulaşılması sonucunda VUK hükümlerine göre düzenlenen 2022 yılı mali tablolarında oluşan net dönem karı üzerinden %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılmaması,

– 2022 yılı dağıtılmayan net karların olağanüstü yedek olarak ayrılması,

hususlarının 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir